HOMEPAGE_KIMONO

Kimono

2014
Kimono Vases
Hand blown glass vases, mixing opac white glass with shiny crystal and a touch of color.

www.venini.it

Kimono_+
Kimono_-